Visions

We leven in een tijd vol kansen en grote veranderingen. Die kansen op een goede manier benutten is een uitdaging. Snelle veranderingen in wetenschap en techniek, doorbraken zelfs, leiden niet automatisch tot een betere samenleving, meer gezondheid en oplossingen voor ziekten die ooit onoplosbaar leken. Elke wezenlijke doorbraak begint met een idee hoe het anders zou kunnen, een visie op een betere toekomst. Zonder visie op de toekomst gaan we door op basis van wat in het verleden werkte. Zonder visie is er geen echte innovatie.

In mijn carrière als business developer heb ik geleerd dat doorbraakinnovaties vaak tot stand komen doordat iemand gelooft in een andere aanpak, bereid is om het roer radicaal om te gooien, in staat is om de spelregels te veranderen. Dat vergt moed, creativiteit en ondernemerschap. Maar het begint altijd met een visie.

Het is mijn werk om ideeën tot wasdom te brengen, om uitvindingen en technologieën tot zeer rendabele businesses te transformeren. Onderweg verzamel ik ook inspirerende ideeën die nog geen realiteit zijn geworden, stuk voor stuk ideeën die in mijn visie de wereld een stukje mooier zouden kunnen maken, als iemand ze zou realiseren. Op deze plek ga ik mijn toekomstvisies met u delen.
Hier onder kunt u zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van mijn publicaties.