Copyright Notice

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij BioSummit B.V.en/of haar licentiegevers. BioSummit BV behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van BioSummit BV.

Het is mogelijk dat BioSummit BV in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijdert of (tijdelijk) ontoegankelijk maakt als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.