Bucket List

In de loop van mijn carrière heb ik ideeën ontwikkeld over projecten en ondernemingen die ik graag zou willen realiseren. Op deze website deel ik er een aantal met u, in de hoop dat ik in contact kom met geschikte partijen die de handschoen oppakken om samen met mij de toekomst vorm te geven.

Microbiome behandeling van chronische ziekten

Mijn ambitie is het faciliteren van de ontwikkeling van innovatieve therapieën voor ziekten die op dit moment niet (volledig) behandeld kunnen worden. Dit geldt voor een groot aantal veel voorkomende chronische ziekten zoals Obesitas, Reuma, Parkinson’s, Alzheimer‘s en Multiple sclerosis. Helaas neemt de incidentie van deze ziekten in onze samenleving toe. Vooraanstaand onderzoek van zeer gerespecteerde instituten toont aan dat veel van deze ziekten het resultaat zijn van een ongezond bacterieel ecosysteem in de dikke darm, het zogenaamde microbiome. Deze fundamenteel andere zienswijze opent een heel nieuw scala aan mogelijkheden om deze slopende ziekten te behandelen en te genezen.

Baanbrekende oplossingen voor Personalized Medicine

Personalized Medicine is een grote belofte. Het concept om de gezondheidszorg te individualiseren op basis van de erfelijke aanleg van individuele personen en/of monitoring van lichaamsfuncties was ooit science fiction, maar staat nu op het punt realiteit te worden. Mijn ambitie is de preventie, de diagnostiek en de behandeling van ziekten te verbeteren door de toepassing van baanbrekende nieuwe technologieën, zoals “genomics”, “molecular imaging” en “micro electronics”.

Drug Development & Clinical Medicine met behulp van “Big Data”

De laatste jaren komen er steeds meer gegevens beschikbaar door het toenemende gebruik van internet en databases. Daarnaast werd begin deze eeuw het humane genoom ontrafeld. Sinds die tijd is er een enorme hoeveelheid data gegenereerd over erfelijke aanleg en de rol van veranderingen in het erfelijk materiaal tijdens ziekteprocessen zoals kanker. Translational Bioinformatics is een opkomend veld in de informatica dat analyse van deze zogenaamde “Big Data” benut om geneesmiddelen te ontwikkelen en effectiever te gebruiken. Mijn ambitie is om op basis hiervan baanbrekende producten en services naar de markt te brengen die leiden tot verbeterde diagnostiek en behandeling van patiënten.